Skip to content

Earth medicine physical rehabilitation

Earth medicine physical rehabilitation är en klinik på Lesbos som erbjuder fysioterapi till flyktingar.
Projektet startade år 2018 av fysioterapeuten Fabiola Velazquez som bor permanent på ön sedan ett antal år tillbaka. We Act Sweden har valt att stödja kliniken eftersom man här utför ett mycket seriöst och långsiktigt arbete med flyktingarnas allra bästa för ögonen. Fabiola är en dedikerad terapeut som med stort engagemang och hjärta tar sig an patienterna och lägger upp rehabiliteringsplaner som är långsiktiga och holistiska. Hon har byggt upp kliniken i en container inne på lägret Kara tepe på Lebos men besöker även patienter i lägret Moria som inte orkar eller kan ta sig till kliniken. Fabiola samarbetar även med en lokal ortoped inne i centralorten Mytelini i de fall då patienter behöver lättare kirurgi eller andra ortopediska lösningar.

I filmen kan du se hur arbetet på Earth medicine physical rehabilitation går till och möta Fabiola och några av hennes patienter.