Skip to content

Refugees Refuge

Vi erbjuder vänskap, sociala behov, kläder, mediciner, vatten och mat.

Refugees refuge är ett projekt i Aten som We Act Sweden sedan några år tillbaka stödjer. Projektet hjälper hemlösa, av vilka många har flyktingbakgrund. Man diskriminerar ingen utan hjälper alla hemlösa.

Refugees refuge driver framförallt ett bostadsprojekt samt ett matprojekt. Det senare genom att man vid tre tillfällen i vecka delar ut te och smörgåsar bland Atens hemlösa. Projektet förfogar även över ett antal lägenheter i Aten där hemlösa kan få bo under en period som ett transitboende. Man försöker även hjälpa de hemlösa med att hitta ett arbete och ta sig vidare till en bättre plats i sina liv.

Refugees Refuge
“The Freedom Farm Project” går framåt!

November 2021

Från idé till verklighet. Nu börjar det hända saker på farmen! Refugees’ Refuge har länge delat ut mat, kläder och medicin till hemlösa på Atens gator men började drömma om att göra någonting systemförändrande, någonting som skulle ta människor ur hemlöshet och till ett hem, ett socialt sammanhang och en inkomst. Därför har man köpt ett stycke mark ute på landet utanför Aten efter idogt sparande och smarta idéer. Många volontärer var där och hjälpte till i går och steg för steg tar bondgården som ska ge ekologiska grönsaker och ett slut på hemlöshet form. We Act Sweden har länge stött Refugees’ Refuge och fortsätter att göra så. Följ gärna det här spännande projektet!